Počinje prijavljivanje penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama

5. april 2022 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu. Prijave na oglas se podnose počev od danas, 5. aprila, a zaključno sa 21. aprilom.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 30.978 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 01.4.2022. godine 1€ = 117,7507 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti:

  • penzijski ček;
  • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);
  • popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;
  • raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

U postupku prijavljivanja, udruženja penzionera i penzioneri su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite, a ovde može da preuzmete ili da vidite kako izgleda PRIJAVA.

Foto/ilustracija; Niška banja, commons.wikimedia

Skorašnji članci

error: Content is protected !!