Smederevska Palanka objavila tender za izradu Prostornog plana opštine

SMEDEREVSKA PALANKA, 29. mart 2022 – Opštinska uprava Smederevske Palanke raspisala je javnu nabavku za izradu Prostornog plana ove opštine. Danas je na portalu javnih nabavki objavljen tekst poziva, sa detaljima i uslovima za učesnike tendera, rok za prijavljivanje je 8. april, a zanimljiv je, sam po sebi, iznos procenjene vrednosti izrade Plana, ne zbog visine nego zbog samih cifara – 6.666.666 dinara bez PDV-a.

Prostorni plan opštine Smederevska Palanka, kako se navodi u oglasu, treba da se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i odredbama Odluke o izradi Prostornog plana opštine Smederevska Palanka, zatim uređajnih osnova za teritoriju svih seoskih naselјa u opštini Smederevska Palanka, koje se izrađuju sa detalјnošću koja je potrebna za izdavanje lokacijskih uslova, kao i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa odredbama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Prethodni prostorni plan Smederevska Palanka je za izrađen 2010. godine, a učinio je to Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje JUGINUS iz Beograda.

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!