UZPPS: Mart mesec – vreme je za kazne od milion dinara

Izvor: Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije, 22. mart 2022 – Pravna lica u Srbiji do 31. marta podnose izveštaj za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i za njih se plaća posebna naknada, piše Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije.

Evidencija i izveštavanje treba da pokažu koji otpad gde nastaje, gde završava i kako se njim postupa, u cilјu sprečavanja neadekvatnog odlaganja otpada i zagađivanja životne sredine.

Zbog velikog broja poziva privrednika koji se bave uvozom, u vezi postupanja Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) opravdano se pitamo da li je funkcija državnih agencija koje se plaćaju iz budžeta da budu servis privredi i građanima ili je njihovo postojanje fiktivne prirode kako bi se na još jedan način trošio budžetski novac?

Kako nastaje problem

Šta to radi SEPA? Kad privrednik uveze neku vrstu robe može biti da ta roba , ili deo uvezene robe potpada pod obavezu plaćanja naknade za tokove otpada (npr. sijalica ili slično) o kojoj mnogi uvoznici nisu obavešteni, pogotovo oni koji uvoze manje količine i različite vrste roba. Dakle robu regularno uvezete, platite carinske dažbine i PDV I slobodni ste da je pustite u promet.

Posle nekog vremena (često više meseci) SEPA šalјe opomenu u vidu obaveštenja da ste u prekršaju jer niste PODNELI IZVEŠTAJ o uvezenoj robi na koju se plaća naknada za tokove otpada i tom prilikom vam izlistaju koja roba je u pitanju jer podatke vuku sa carine. Bez podnetog izveštaja ne možete dobiti obračun koliko, kome i šta treba da se plati po osnovu tokova otpada. Nejasno je zašto SEPA traži da privrednici podnose izveštaj sa podacima koje SEPA već ima. Šta je onda uloga SEPA-e kao agencije pri ministarstvu za zaštitu životne sredine? Zašto se obračun naknade ne dobije na carini prilikom uvoza ili zašto SEPA ne pošalјe obračun umesto što zahteva izveštaj?

U sledećem koraku SEPA javno objavlјuje izveštaj sa imenima firmi koje su u navodnom prekršaju i ni krive ni dužne ih javno etiketira kao da su te firme nekakvi kriminalci, iako i dalјe niko ne šalјe obračun i instrukcije za plaćanje navedene naknade.

Pitamo se da li je razlog za takvo postupanje SEPA-e činjenica da vas posle zastrašivanja od strane SEPA naprasno kontaktiraju mnoge privatne agencije koje nude uslugu – IZRADE IZVEŠTAJA (da ponovimo: sa podacima koje SEPA već ima). Usluga privatnih agencija često košta više nego sama naknada za tokove otpada.

Ističemo samo deo problema vezanih za ovu naknadu, a kompletan tekst sa našim inicijativama i predlozima možete pročitati na linku:

Na kraju, ako odbijete da angažujete privatnu agenciju jer nema ekonomske logike , SEPA će privrednicima koji svojim radom pune budžet iz kojeg se SEPA finansira podneti prekršajne prijave kojim ih izlažu potencijalnim kaznama :

500.000-1.000.000 dinara za pravno lice

25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu

250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Smatramo da se na ovaj način krši princip srazmernosti i Zakon o državnoj upravi, jer se Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstvo kojem pripada ponašaju neodgovorno kao institucija, koja umesto da privrednicima pruži uslugu pravi štetu, koja može dovesti do zatvaranja živog biznisa i pravi štetu budžetu, jer ne primenjuje mehanizam efikasne naplate.

Kompletan tekst možete pročitati putem linka:

https://tokovi-otpada.zastitnik-pps.rs/analiza/

ZAUSTAVIMO ŠTETU KOJA NASTAJE PRIVREDNICIMA!

https://tokovi-otpada.zastitnik-pps.rs/dopis-ministarstvu

Skorašnji članci