Još dve liste na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci – 7 do sada

12. mart 2022 – Republička izborna komisija je potvrdila proglašenje lista „Narodni Front – Most – Dušica Savić“ i „Zdrava Srbija – Zdrava Palanka – Milan Stamatović“ za lokalne izbore koji će biti održani u Smederevskoj Palanci 3. aprila, kad i parlamentarni predsednički. To znači da je je, do sada, za palanačke izbore, potvrđeno ukupno sedam lista sa kandidatima za odbornike u novom skupštinskom sazivu.

Listu „Zdrava Srbija – Zdrava Palanka – Milan Stamatović“ predvodi  Slobodan Milosavljević, iženjer poljoprivrede iz Azanje, a na njoj se nalaze još:

 

 

Ime i prezime Zanimanje Mesto prebivališta
1. Slobodan Milosavlјević Inženjer polјoprivrede Azanja
2. Dejan Milivojević Alatničar Glibovac
3. Slavica Prole Diplomirani biolog S. Palanka
4. Vesna Golubović Mašinski tehičar S. Palanka
5. Nemanja Milijašević Ekonomski tehničar Kusadak
6. Vesna Branković Inženjer elektrotehnike za telekomunikacije S. Palanka
7. Danica Velјković Polјoprivredni tehničar S. Palanka
8. Ljubiša Dunjić Ekonomista S. Palanka
9. Zoran Pantić Polјoprivredni tehničar Azanja
10. Dragan Pavlović Polјoprivredni tehničar Azanja
11. Tijana Milivojević Gimnazija Glibovac
12. Milica Milosavlјević Visoka stručna sprema Azanja
13. Aleksandar Prole Mašinski tehničar S. Palanka
14. Momčilo Radosavlјević KV radnik S. Palanka
15. Miša Todosijević Diplomirani tehničar S. Palanka
16. Nikolija Simić Student S. Palanka
17. Milenija Simić Student S. Palanka
18. Zoran Rudonjić Pravni tehničar Azanja
19. Nebojša Nešić Polјoprivredni tehničar S. Palanka
20. Nikola Golubović Tehničar mehatronike S. Palanka
21. Dragica Milosavlјević Ženski frizer Azanja
22. Emilija Simić Student S. Palanka
23. Petar Simić Programer Bašin
24. Želјko Kelјać Mašinski tehničar Azanja
25. Nenad Pavlović Auto mehaničar Azanja
26. Slavica Đurić Prehrambeni tehničar S. Palanka
27. Radica Milivojević Krojač Glibovac
28. Bojan Kelјać Mesar Azanja
29. Stefan Radojković Mašinovođa Kusadak
30. Stefan Janković Elektrotehničar računara S. Palanka
31. Milanka Milosavlјević Penzioner Azanja
32. Žaklina Marković Đorđević Prerađivač prehrambenih proizvoda S. Palanka
33. Slavomir Živković Varilac Azanja
34. Živomir Todorović Penzioner Glibovac
35. Ivica Palić Metalostrugar Azanja
36. Marija Marinković Učenik Azanja
37. Tijana Pantić Učenik Azanja
38. Dragan Živković Mašinski tehničar Azanja
39. Dragan Golubović Mašinski tehničar S. Palanka
40. Milovan Milivojević Penzioner Glibovac
41. Zvezdana Veličković Penzioner Glibovac
42. Danijela Adamović Tekstilni tehničar S. Palanka
43. Tijana Đorđević Student Glibovac
44. Andreja Gačić Elektrotehničar računara Azanja
45. Aleksandar Milosavlјević Elektrotehničar računara Azanja
46. Marina Stevanović Mašinski tehničar S. Palanka
47. Nataša Majstorović Kuvar S. Palanka
48. Aleksandar Dunjić Gimnazija S. Palanka
49. Miloš Milovančević Polјoprivredni tehničar Grčac

Na listi čiji je nosilac Dušica Savić nalaze se:

Red. broj Ime i prezime Zanimanje Mesto prebivališta
1. Dušica Savić Elektrotehničar Smed. Palanka
2. Aleksandar Stanojević Apsolvent FMPB Smed. Palanka
3. Vesna Savić Penzioner Smed. Palanka
4. Dejan Stojanović Privatnik – preduzetnik Cerovac
5. Slobodan Gajić Dipl. Pravnik Smed. Palanka
6. Novica Nikolić Eletrotehničar Smed. Palanka
7. Đorđe Milenković Mehaničar za održavanje mašina IV stepen Kusadak
8. Novica Stevanović Penzioner Smed. Palanka
9. Milica Matorkić Student Kusadak
10. Danijela Spasojević SSS Gimnazija – domaćica Kusadak
11. Miloš Nastić Student Golobok
12. Marija Matorkić Student Pravnog Fakulteta Kusadak
13. Dragolјub Janojlić Dipl. Inženjer Polјoprivrede Selevac
14. Jelena Mirković Teh. za biotehnologiju Smed. Palanka
15. Goran Milošević Skretničar – maš. tehničar Kusadak
16. Aleksandra Gitarić Trgovac SSS Smed. Palanka
17. Tanja Manić Pedijatrijska sestra Smed. Palanka
18. Dejan Vulićević Polјoprivredni tehničar Azanja
19. Jovana Đergović Medicinska sestra – tehničar Smed. Palanka
20. Olgica Matorkić Kuvar III stepen Kusadak
21. Teodor Stevanović Geometar Mala Plana
22. Ivan Matorkić Polјoprivreni tehničar SSS Kusadak
23. Ivana Milenković Tehničar za grafičku pripremu Kusadak
24. Dušan Teofanović Student veterine Smed. Palanka
25. Danijela Milošević Domaćica SSS Kusadak
26. Ema Mitrović Student Smed. Palanka
27. Ljilјana Vojinović Penzioner Smed. Palanka
28. Miloš Marković Teh. Za grafičku pripremu Golobok
29. Aleksandar Avramović El. teh. za motoriku Smed. Palanka
30. Ivan Ristivojević Elektroinstalater Kusadak
31. Vesna Stamenković Frizer Smed. Palanka
32. Milica Pavlović Modni krojač SSS Golobok
33. Goran Babanić Profesionalni vozač Smed. Palanka
34. Nemanja Vlastić Student Smed. Palanka
35. Nemanja Pantić Industrijski menadžer VŠS Smed. Palanka
36. Violeta Mitrović Ekonomski tehničar SSS Smed. Palanka
37. Gordana Ćertić Domaćica Kusadak
38. Jovan Jovanović Student Inf. tehnologije Smed. Palanka
39. Bogdan Marinković Student Smed. Palanka
40. Aleksandra Stevanović Strukovni informatičar Grčac
41. Slavica Petković Penzioner Smed. Palanka
42. Snežana Gajić Frizer SSS Kusadak
43. Đorđe Živković Programer SSS Smed. Palanka
44. Mladen Babić Mašinski tehničar SSS Smed. Palanka
45. Danijela Radivojević Marković Domaćica Golobok
46. Slađana Stepanović Domaćica Kusadak
47. Slavica Kuzmić Penzioner Smed. Palanka
48. Martin Dvoštanski Muški frizer Azanja
49. Marko Savić Dipl. profesor fizičke kulture Smed. Palanka

Foto/arhiva: podunavlje.info ©

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!