Da li gorivo na pumpama može da se toči samo u rezervoar ili…

12. mart 2022 – Uredba Vlade Srbije o ograničenju visine cena derivata nafte, kao i uputstva inspekcijama o kontroli pumpi, izazvale su mnoge nedoumice, pogotovo onaj deo tumačenja da je od sada zabranjeno svako točenje goriva van rezervoara. Pobunili su se poljoprivrednici, alasi, vlasnici kosilica i sličnih sprava koje troše gorivo a nisu predviđene za kretanje putevima, svi oni koji su do sada s kanisterima ili kantama dolazili na pumpe po gorivo.

Što se tiče same najnovije Vladine uredbe o ograničenju cene goriva to se nigde ne pominje. Što se inspekcijski službi tiče, „U skladu sa članom 33 Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, nije dozvoljeno punjenje prenosnih posuda tečnim naftnim gasom (TNG). Tečnim gorivom – dizelom i benzinom – mogu se puniti samo posude koje ispunjavaju uslove propisa iz oblasti hemikalija“, glasi objašnjenje.

Dakle, jedini uslov je da „posuda“, isti termin stoji u pomenutom članu 33 ovog pravilnika, ispunjava uslove. Problem je što tih uslova nema u tom pravilniku, morate da potražite druga podzakonska akta koja regulišu ovu materiju, a to je nezanemarljiv posao i za pravnike kamoli za laike.

U takvim okolnostima logično je da pumpadžije, preplašene kaznama, koje se kreću do 2 miliona dinara, sve češće odbijaju da sipaju gorivo u kante, kanistere i slično. To dovodi do apsurdnih situacija da ako negde na putu ostanete bez goriva praktično nemate načina da ga dotočite. Džabe šetnja do pumpe sa kanisterom, ko da dokaže da je baš taj i takav po propisima.

Kako to kod nas već obično biva, uredbe se donose kad ih isprovociraju okolnosti, a zakonski i podazkonski akti su ili u koliziji s njima ih ili ne prate, kakav je slučaj sa ovim pravilnikom koji je donet 2017. godine.

Foto/ilustracija: pxhere.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!