Direkcija za imovinu prodaje parcelu u delu starog korita Jezave

8. mart 2022 – Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemlјišta u javnoj svojini Republike Srbije, prikuplјanjem zatvorenih pisanih ponuda a radi izgradnje, katastarske parcele broj 3185/2 KO Lipe I, ukupne površine 29.818 m2 , kao zemlјište u građevinskom području, koja se nalazi u zoni novog građevinskog zemlјišta predviđenog za komunalne delatnosti. Reč je o delu starog korita reke Jezave u Godominskom polјu u Smederevu, a prodaje se po početnoj ceni, u visini tržišne vrednosti, od 587,90 dinara po m2 građevinskog zemlјišta, odnosno ukupno u iznosu od 17.530.002,20 dinara.

Ponude se dostavlјaju na pisarnicu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Dobrinjska br. 11, Beograd do 6.4.2022. godine do 15 časova.

Visina depozita je 1.753.000,22 dinara, uplaćuje se na račun Republičke direkcija za imovinu Srbije, a kriterijum za ocenjivanje ponuda je „Najviša ponuđena cena po 1 m2 ˮ.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!