NBS: U toku kontrola menjačnica zbog nedozvolјene visine kursa

5. mart 2022 – Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica u Srbiji na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu sa rasponom predviđenim odlukama NBS prema kojima prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25 posto, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25 procenata.

Iz NBS napominju da je prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima Narodne banke propisana prekršajna odgovornost – za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.

Pošto NBS od 1. januara 2019. godine, kako se navodi u saopštenju,  kontroliše zakonitost obavlјanja menjačkih poslova – ukoliko u postupku kontrole utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, pored zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji se upućuje nadležnom prekršajnom sudu, NBS može doneti i rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavlјanje menjačkih poslova ako utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti koji mu je dat u postupku kontrole menjačkog poslovanja.

Iz NBS još jednom ističu da nema razloga  razloga za paniku, da Narodna banka već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovolјnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila.

Foto/ilustracija: https://commons.wikimedia.org/

 

Skorašnji članci