Raspisani predsednički izbori u Srbiji za 3. april

BEOGRAD, 2. mart 2022 – Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić danas u podne potpisao je odluku o raspisivanju predsedničkih izbora. Ovi izbori će biti održani 3. aprila, istog dana kada i parlamentarni i lokalni.

Predsednički izbori se u skladu s Ustavom i zakonom, raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike. Mandat aktuelnom predsedniku je počeo danom polaganja zakletve 31. maja 2017. Godine, a izbori za predsednika Republike moraju da se održe u roku od najmanje 30, a najviše 60 dana od dana raspisivanja

Inače, Zakon o Narodnoj skupštini u članu 52 propisuje da u slučaju raspuštanja Narodna skupština obavlja samo tekuće ili neodložne poslove, a jedan od tih je i da predsednik Narodne skupštine, iako je Skupština raspuštena, ima pravo da raspiše izbore za predsednika Republike.

Skorašnji članci