Podsticaji za proizvodnju i marketing u sektoru jakih alkoholnih pića

1. mart 2022 –Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu. Rok za prijavljivanje je počeo da teče danas, a poslednji dan za zainteresovane da se prijave je 15. aprila 2022. Godine

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 odsto od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Predmet podsticaja u skladu su prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Prijave se podnose preko Pisarnice republičkih organa uprave, Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd,

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova. Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka za realizaciju prihvatljivih investicija i troškova određenog rešenjem.

Vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća od 400.000 dinara, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, a mogu se dobiti i preko telefona Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 0112607961, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!