Konkurs za projekte prevencije nelegalnog odlaganja i uklanjanje otpada

18. februar 2022 – Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za projekte prevencije nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 80 miliona dinara.

Ova sredstva dodelјuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i njihovog uklanjanja u 2022. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa sprečavanjem nelegalnog deponovanja otpada, ali i prevenciju nastajanja novih divlјih deponija na teritoriji Republike Srbije.

Lokalne samouprave mogu da kandiduju projekte do 4. marta 2022. odine, a više informacija možete da vidite ovde.

Foto/ilustracija: JKP Zelenilo i groblja

Skorašnji članci

error: Content is protected !!