Ivana Nikolić Đurđević, nova v.d. direktorka Centra za socijalni rad

SMEDEREVO, 11. februar 2022 – Skupština grada Smedereva donela je na jučerašnjoj sednici rešenje o imenovanju novog vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo. U narednom mandatu, ovu dužnost obavljaće Ivana Nikolić Đurđević, diplomirani sociolog.

Ivana Nikolić Đurđević je rođena 1985. godine u Smederevu, gde je završila srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer sociologija. Diplomirala je i na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu i je zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Radila je kao profesor sociologije u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Smederevu i u Srednjoj stručnoj školi „Vasa Pelagić“ u Kovinu. Od 2014. godine je zaposlena u Centru za socijalni rad Smederevo. Udata je i majka dvoje dece, navodi se u obrazloženju.

Skupština grada Smedereva je prethodno razrešila dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo, Miloša Đorđevića, kome je, kako se navodi u skupštinskom materijalu, istekao mandat.

U međuvremenu je Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva uputilo zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za davanje saglasnosti na imenovanje Ivane Nikolić Đurđević, za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo.

Dopisom od 14. januara 2022. godine, Ministarstvo se saglasilo sa ovim imenovanjem, na osnovu čega je, a shodno pozitivno-pravnim propisima, Skupština grada Smedereva donela rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo.

Foto: podunavlje.info©

 

Skorašnji članci