Više od 120 gradskih i opštinskih deponija nisu u skladu sa standardima

3. februar 2022 – Malo malo pa na nekoj gradskoj ili opštinskoj deponiji izbije požar, o smradu koji se širi čim dođe toplije vreme da i ne govorimo. Vlada Srbije je prošle nedelje usvojila Program upravljanja otpadom za period od 2022. do 2031. godine.  Koliko će to da pomogne – ostaje da se vidi.

Inače, ovaj dokument se usvaja nakon dvogodišnjeg praznog hoda, pošto u tom periodu nije postojao dokument koji definiše pravac razvoja sistema upravljanja otpadom. Naime, prethodno je važila Strategija upravljanja otpadom za period od 2010. do 2019. godine. Kada je to isteklo – ništa.

Nisu poznati razlozi zbog kojih novi dokument nije usvojen na vreme, kao i zašto je promenjen naziv iz Strategije u Program. Ali da ima razloga za njegovo donošenje  – to nije sporno. Situacija sa otpadom se svake godine sve više usložnjava, pa je tako, baš po ovom dokumentu, u toku 2020. godine stvoreno 2,95 miliona tona komunalnog otpada, a samo 558 hiljada tona je odloženo na sanitarne deponije, one koje su projektovane i rade u skladu sa propisima.

Uostalom, to se navodi i na početku Programa gde se doslovce kaže da “ciljevi postavljeni Strategijom nisu u potpunosti ostvareni, pre svega u obuhvatu organizovanim prikupljanjem otpada, stepenu primarne separacije otpada i reciklaži, izgradnji infrastrukture i prestanku odlaganja otpada na nesanitarne deponije i smetlišta, primeni ekonomskih instrumenata i uspostavljanju održivog sistema finansiranja upravljanja otpadom”.

Do kraja prošle godine sagrađeno je deset regionalnih sanitarnih deponija, u Užicu, Lapovu, Kikindi, Jagodini, Leskovcu, Pirotu, Sremskoj Mitrovici, Pančevu, Subotici i Beogradu, stoji u tekstu Programa, a u funkciji su i dve sanitarne deponije koje nisu regionalnog tipa, u Vranju i Gornjem Milanovcu.

Problem je što se ni otpad koji se baca na sanitarne deponije se pre odlaganja ne tretira.

Na divlje deponije, po podacima iz Programa, baca se oko petine komunalnog otpada, a ona se većinom nalaze u seoskim sredinama.

Dakle, sada imamo Program, sa velikim P, još samo da je dobre volje, ali i para – pa da ga ispoštujemo.

Foto/ilustracije: Opština Kovin i JKP Zelenilo i groblja

Skorašnji članci

error: Content is protected !!