Lokalne samouprave da dostave ministarstvu spisak divljih deponija

20. januar 2022 – Ministarstvo zaštite životne sredine pozvalo je juče jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji. Rok za prijavljivanje je, kao i u nekim ranijim slučajevima kada je u pitanju ovo ministarstvo, prilično kratak; prijave sa neophodnim podacima mogu se dostaviti do ponedeljka 24.1.2022. godine do 10 sati, na adresu elektronske pošte: eko.kabinet@eko.gov.rs.

Prijave mogu da podnesu one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koju će se vršiti odlaganje nelegalno odloženog otpada sa njihove teritorije.

Spisak sa potrebnim informacijama dostavlja se u tabeli koja se nalazi u prilogu ovde, sa maksimalno pet fotografija lokacije na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojih se može utvrditi količina otpada, navodi se u pozivu, ali ne i koliko je i kakvo učešće ministarstva u ovom poslu, osim prikupljanja podataka.

Foto/ilustracija: JKP Zelenilo i groblja Smederevo

Skorašnji članci