Uvid u birački spisak povodom referenduma

KO/SD, 7. decembar 2021 – Opštinska uprava Kovin obavestila je građane o uvidu u Jedinstveni birački spisak (JBS) – deo biračkog spiska za područje opštine Kovin, na osnovu kojeg će se 16. januara 2022. godine održati republički referendum.

Kako je saopšteno, pojedinačna obaveštenja Opštinske uprave Kovin o uvidu u JBS, delu za područje opštine Kovin izdata su na sva tri jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kovin, na srpskom, mađarskom i rumunskom jeziku.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak u OU Kovin, kancelarija broj 13 u prizemlju, svakog radnog dana od 7 do 15 sati i zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku, sve do 31. decembra u ponoć.

Takođe se navodi da građani mogu zahtevati i da se u birački spisak upiše podatak da će glasati na predstojećem referendumu prema mestu boravišta u zemlji, a takav zahtev podnosi se do 25. decembra u ponoć, odnosno na pet dana do zaključenja biračkog spiska.

Prethodno je i Grad Smederevo obavestio građane da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva izložen  u sedištu  Gradske uprave  grada Smedereva, Omladinska broj 1 – kancelarija broj 70, svakog radnog dana  od 7: 30 – 15: 30 sati.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva, vrši se u Gradskoj upravi Smederevo, putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahteve  za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji  grada Smedereva, mogu podneti Gradskoj upravi, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno  zaključno sa 31. decembrom  2021. godine.

Građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak, da će na predstojećem republičkom referendumu, glasti prema mestu svog boravišta u zemlji (izabarano mesto glasanja), najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska odnosno zaključno sa 25.  decembrom  2021. godine.

Foto: Opština Kovin

Skorašnji članci

error: Content is protected !!