Sufinansiranje programa u oblasti socijalne zaštite

SMEDEREVO, 30. novembar 2021 – Grad Smederevo objavio je danas javni konkurs za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava i predloga programa  na ovaj Javni  konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Pravo učešća na javnom konkursu za sufinansiranje programa u oblasti socijalne zaštite imaju svi vidovi organizovanja osoba sa invaliditetom, čije je sedište na teritoriji grada Smedereva (organizacije, udruženja, društva, sekcije, podružnice i slično), čiji se programi realizuju na teritoriji grada Smedereva i koji nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

Definisana su merila za vrednovanje, a ukupan iznos sredstava utvrdiće se Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2022. godinu i raspodeliće se u skladu sa brojem bodova ostvarenih na osnovu prijavljenih programa.

Raspoređena sredstva prenosiće se korisnicima kao mesečne aproprijacije, koje će biti realizovane na nivou realizacije budžeta grada Smedereva u tom mesecu, a nerealizovana sredstva tokom 2022. godine neće se prenositi kao obaveza u 2023. godini.

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati najkasnije do kraja 2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za javne službe na telefon 026/672-724, lokal 1699, ili putem elektronske pošte na adresu: gordana.vujovic@smederevo.org.rs.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice grada Smedereva (www.smederevo.org.rs).  Tekst Javnog konkursa i prateće obrasce možete preuzeti OVDE.

Foto: Podunavlje.info

Skorašnji članci