Raspisan konkurs za dizajn spomenika despotu Đurđu Brankoviću

SMEDEREVO, 25. novembar 2021 – Grad Smederevo raspisao je konkurs za dizajn za podizanje spomenika despotu Đurđu Brankoviću. Rok za slanje radova je 6. decembar.

Konkurs za dizajn je otvorenog tipa, a procenjena vrednost iznosi 4 miliona dinara.

Prema smernicama Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, „Trg Republike predstavlja  centralni prostor grada, ali i istorijsku i urbanu celinu, koja sadrži ostatke najstarije strukture plana formiranog u 19. veku. Svojim istorijskim kontinuitetom, trouganom urbanom formom i  reprezentativnim nasleđem, čuva identitet samog grada i formuliše njegovu prepoznatljivost“.

Takođe, Zavod je mišljenja da „prostorna celina Trga Republike i danas poseduje nesumnjivu istorijsku vrednost urbane forme, sa očuvanim vitalnim spomeničkim vrednostima. Kao takav, sigurno predstavlja jedan od mogućih prostora na kome je moguće planirati podizanje spomenika despotu Đurđu Brankoviću, što je i definisano u Planu zaštite nepokretnih kulturnih dobara u DUP-u ‘Trg Republike – Ulica maršala Tita’ u Smederevu, koji je izradio Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.“

U smernicama Zavoda se još navodi  da je “podizanje spomenika moguće planirati u zapadnom delu Trga Republikeu prostoru koji definišu istorijski nasleđene komunikacije – ulice čiji su pravci odredili i formirali prostor Trga sa jugozapadne i severozapadne strane, i osovine Ulice despota Grgura sa istočne strane. Izbor mesta za postavljanje spomenika mora biti usklađen sa njegovim vizuelnim karakterom koji treba da doprinese estetskom  i simboličkom usaglašavanju sa ambijentalnim izgledom Trga.“

Kako se navodi u tekstu konkursa, pri ocenjivanju konkursnih radova za odabir najboljeg spomeničkog rešenja žiri će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

– umetnički kvalitet idejnog vajarskog rešenja spomenika,

– simbolička relevantnost, izražajnost i ubedljivost rešenja spomenika u skladu sa značajem istorijske figure despota Đurđa Brankovića,

– ukupna umetnička reprezentativnost rešenja spomenika,

– usklađenost rešenja spomenika sa duhom i istorijskom važnošću grada Smedereva kao srpske prestonice u doba osnivača despota Đurđa Brankovića,

– usklađenost rešenja sa savremenim oblicima estetske percepcije spomeničke skulpture,

– usklađenost umetničkog rešenja sa ukupnim prostorom Trga na kome će spomenik biti postavljen i srazmerna monumentalnost spomenika,

– kvalitet tehničkog rešenja i rešenja materijalizacije spomenika,

– materijalna i tehnička izvodljivost predloženog rešenja i prilagođenost tog rešenja rokovima za finalnu izradu spomenika,

– ispunjenost ukupnih predloženih kriterijuma iz raspisa konkursa.

Ilustracija: Situacija sa zonom za spomenik/printscreen

Skorašnji članci

error: Content is protected !!