Poziv za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova u Smederevu

SMEDEREVO, 10. novembar 2021 – Grad Smederevo raspisao je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Smedereva.

Maksimalno učešće Grada Smedereva iznosi 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, ali ne više od 100.000 dinara (sa PDV-om po prijavi).

Ukupna planirana sredstva Grada Smedereva za navedenu meru iznose 10 miliona dinara, sa PDV-om.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa na internet stranici Grada Smedereva, na LINKU ili u uslužnom centru GU Smederevo ili u mesnim kancelarijama i sadrži:

  • Kompletan tekst Javnog poziva
  • Prilog 1. – Prijavni obrazac;
  • Prilog 2. – Prilog o stanju građevinskih elemenata i grejnog sistema porodičnih kuća i stanova;
  • Prilog 3. – Lista privrednih subjekata/firmi sa koje građani izaberu jednu, od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju. Ovaj predračun se obavezno podnosi uz prijavu;
  • Prilog 4. – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Smedereva (,,Službeni list grada Smederevaˮ, broj 6/2021);
  • Prilog 5.- Izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja;
  • Prilog 6.- Izjava o prihvatanju uslova iz Javnog poziva i članovima porodičnog domaćinstva

Konkurs je dostupan na zvaničnoj intetrenet stranici grada od danas i trajaće 21 dan, do 1. decembra.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!