Internet i dalje nedostupan bezmalo petini domaćinstava u Srbiji

Izvor: publikacije.stat.gov.rs, 24. oktobar 2021 – U Srbiji 81,5 odsto domaćinstava ima internet priklјučak, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku iz istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija za 2021. godinu. A tu je i podatak da više od 10 posto ljudi u Srbiji, po istom istraživanju, nikada nije koristilo internet.

Interesantni su odgovori koje su dali u anketi Republičkog zavoda za statistiku oni koji nemaju pristup internetu, koji su tome razlozi. Preovlađuje  „nemam potrebu za internetom“, a sledi „nedostatak veštine“, pa „internet je suviše skup“…

Pristup internetu u Srbije je još uvek u jasnoj vezi sa visinom primanja, tačnije sa siromaštvom. Jer, kako drugačije objasniti da među onima koji imaju primanja manja od 300 vera, dakle oko granice minimalne cene rada, najmanji je broj onih koji ga koriste, pošto ga nemaju.

Priključak na internet, prema očekivanju, ima više domaćinstava u gradu nego na selu, ali je zanimljivo da se broj onih u gradskim sredinama koji imaju priključak ove godine u odnosu na prošlu, pa i pretprošlu, smanjio.

Što se tiče internet konekcije,  91,7% korisnika interneta koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju i to je najzastuplјeniji tip, mobilnu širokopojasnu internet ima 73,3% domaćinstava, a širokopojasnu internet konekciju 81,4% domaćinstava u Republici Srbiji.

Na kraju, po ovom istraživanju, više od 3.900.00 stanovnika Srbije koristi internet svakog ili skoro svakog dana. Dakle, manje od 60 posto.

Ilustracija: pixabay.com, grafici: Republički zavod za statistiku  

 

Skorašnji članci