Pokret Tvrđava: U prašini iz Radinca ima svega, od arsena pa nadalje

SMEDEREVO, 22. oktobar 2021 – Pokret Tvrđava organizovao je danas konferenciju za novinare na kojoj su prezentovani podaci analize prašine uzorkovane sa tri lokacije u Radincu, koja je obavila akreditovana laboratorija, a šta prisustvo i količine u njoj nađenih toksičnih elemenata i teških metala u stvari znači za Radinčane, ali i Smederevce i sve ostale, objasnio je Milenko Jovanović, nekadašnji načelnik Odeljenja za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine, osnivač Nacionalne ekološke asocijacije.

– Prvi put se pojavljuju rezultati monitoringa koji su sproveli i finansirali građani i koji daje vrlo ozbiljne indicije o problemu koji je poznat, ali se sada i kvantifikuje. U uzorcima za 24 časa nataložene prašine, na žalost uobičajene za okolinu Železare, u Radnicu, Vranovu i Ralji, otkriveno je prisustvo opasnih i teških metala – arsena, nikla, kadmijuma, olova, berijuma, kobalta… Svega onoga što u većoj količini ne bi smelo da bude u ambijentalnom vazduhu – kaže Jovanović, uz ogradu da ove brojke ne govore koliko su građani za 24 časa tih opasnih materija udahnuli, ali da je deo sigurno završio u njihovim plućima.

Arsena, recimo, bilo je 6,4 miligrama u jednom kilogramu, dva i po grama olova, cinka 2300 miligrama, što je, po Jovanovićevim rečima, moguće samo kao posledica rada industrijskog pogona u neposrednoj blizini, a to je u ovom slučaju smederevska železara. Ovi metali, kako kaže, mogu inače da budu prisutni u vazduhu, ali samo u tragovima, ne i u ovim količinama, koje su, ne samo tog dana kada je merenje izvršeno, sigurno ugrozili zdravlje onih koji tu žive. Jer, kako je kazao, to nije incident, nije se to desilo zbog neke havarije, već je, na žalost, nešto što je uobičajeno.

– Ova analiza pokazuje i onim „nevernim Tomama“ da je za život opasan vazduh u okolini železare. Koliko daleko doseže ova prašina sa toksičnim elementima – teško je reći, ali je sigurno da dobacuje do Smedereva, verovatno i dalje. Ovo je dokaz da su građani praktično trovani i da se i dalje truju – zaključuje na osnovu rezultata analize Jovanović.

Slične rezultate dala je analiza šljake, koja se dislocira iz Železare i odlaže, a  i iz čijeg sastava se truje zemljište i podzemne vode, pa i to, između ostalog – kroz hranu, završava u našim organizmima. Posebno pitanje je činjenica da se ta šljaka koristi i za nasipanje puteva ili kao podloga za njihovo pravljenje i na drugim lokacijama, pa tako nje pogubni uticaj stiže i tamo gde inače ne bi stigao.

Na to što je zdravlje stanovnika Radinca, pa i Smedereva ugroženo, kako kaže Jovanović, do sada nije bilo reakcija izuzev pritiska građana i njihovih udruženja, koje su, htele-ne htele, preuzele ulogu institucija. One ne mogu da zaštite građane, ali pokušavaju da nateraju nadležne da reaguju.

O tome da nešto ozbiljno nije u redu sa vazduhom ali i uopšte sa životnom sredinom, o pogubnom uticaju svega što na razne načine stiže u organizme Smederevaca, svedoče i podaci koje je izneo Nikola Krstić, prvi čovek Pokreta Tvrđava, a koji su dobijeni po Zakonu o slobodnom pristupu informacija od smederevskog Doma Zdravlja. Broj obolelih sa dijagnozama maligniteta 2011. godine bio je ukupno 1.738. Iz godine u godinu je rastao da bi 2019, poslednje godine za koju su obrađeni podaci, bio 6.866! Dakle, bezmalo četiri puta više.

– Sigurni smo da je jedan deo ovih obolelih u vezi sa zagađenjem i za to neko mora da odgovara. Sada imamo analizu prašine koja nedvosmisleno pokazuje visoku koncentraciju teških metala i toksičnost. Ovo treba da bude vest – da u jednom gradu za nekoliko godina 400 posto skoči broj obolelih od malignih bolesti. Zbog toga bi u nekoj zemlji pala vlada, a ovde lako prelazimo preko toga – kazao je Krstić.

Projekat „Podizanje prašine“, u okviru koga su prikupljeni danas objavljeni podaci i rezultati analize Pokret Tvrđava realizuje zajedno sa organizacijom „Crta“.

Skorašnji članci