Bezbednost saobraćaja na putevima Smedereva – postignuto i izazovi

SMEDEREVO, 22 oktobar 2021 – Jučerašnjoj sednici Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva prisustvovao je i u njoj učestvovao profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić, priznati stručnjak u ovoj oblasti.

Klјučne teme ove sednice Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Smedereva odnosile su se na prezentaciju izvršenih usluga po narudžbi grada Smedereva, a po Programu Saveta za 2021. godinu, putem javnih nabavki;Analiza saobraćajnog sistema u zonama škole, Strategija bezbednosti saobraćaja za period 2022. do 2026. godine na putevima grada Smedereva sa Akcionim planom, Identifikacija opasnih mesta na putevima i Provera bezbednosti saobraćaja na opštinskim putevima.

U svom obraćanju profesor Vujanić je istakao je dobre rezultate Smedereva u delovanju na planu povećanja bezbednosti saobraćaja, napomenuvši da se rezultati u tome postižu tek nakon proteka izvesnog vremena, a posle stručnog i upornog rada svih onih koji su uklјučeni u taj proces i uz veliku podršku rukovodstva grada koju Smederevo ima.

Načelnik Odelјenja za lokalne samouprave u Agenciji za bezbednost saobraćaja Tomislav Petrović rekao je da je Smederevo primer dobre prakse u mnogim segmentima bezbednosti saobraćaja da i prednjači pristupom identifikaciji problema i izradom Strategije kao osnovnim zakonskim dokumentom u ovoj oblasti.

Najvažniji izazovi koji će se naći pred gradom Smederevom, a koje treba uspešno rešiti do 2026. godine, kako se moglo čuti, odnose se na efikasnije upravlјanje bezbednošću saobraćaja kroz bezbednije puteve, kao i adekvatno delovanje u slučaju saobraćajne nesreće. Strategija će se naći i pred odbornicima Skupštine grada na jednoj od narednih sednica.

Grad Smederevo, i to je kazano na sednici, ulaže znatna sredstva u povećanje bezbednosti saobraćaja. Podsećanja radi, ove godine je bio predviđen iznos od 52.100.000 dinara, od čega 42 miliona od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, a ostatak iz redovnih sredstava. Sredstva se realizuju preko Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva i strogo su namenska kako to Zakon nalaže.

Svake godine opredelјuju se značajna sredstva za povećanje bezbednosti dece u blizini škole, a.

Smederevo, kao prvi grad u Srbiji, već šestu godinu zaredom za svaku rođenu bebu poklanja roditeljima auto-sedište  i do sada je na taj način podelјeno više od pet hiljada auto-sedišta.

Skorašnji članci