Gradski savet lokalnih biznisa – šansa da se pitamo o našem poslovanju

SMEDEREVO, 19. oktobar  2021 – Pitaju li se o razvoju grada oni kojih se to direktno tiče? Vlasnici smeštajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata, trgovine suvenira, pa i mešovite robe – učestvuju li svi oni u osmišljavanju razvojne politike turizma, ili bilo koje druge? Veće uključivanje svih građana neophodni je preduslov da postignemo bolje rezultate kao grad. Zato se zainteresovani mali i srednji biznisi priključuju mreži koja zastupa interese svih njih, nazvanoj Gradski savet lokalnih biznisa.

Gradski savet lokalnih biznisa je mreža sačinjena od predstavnika malih i srednjih lokalnih biznisa, koja pretenduje da uzme veće učešće u kreiranju javnih politika vezanih za lokalni ekonomski razvoj, kroz zvanične predloge i zahteve, direktan dijalog sa donosiocima odluka, učešće u radnim grupama koje donose gradske planove, strategije, propise, i slično.

U narednom periodu Grad Smederevo razviće krovni strateški dokument, Plan razvoja grada, u kome će se definisati razvojni pravci za narednih nekoliko godina. Koliko god u javnom govoru zanemarivali važnost planskih dokumenata, oni su polazna osnova, i argumentacija u našem daljem zagovaranju razvoja Smedereva. Stoga je od ključne važnosti da se što veći broj zainteresovanih aktera uključi u kreiranje ovog važnog Plana na vreme.

Samo udruženim inicijativama možemo postići bolji poslovni ambijent za sve nas. Uključivanje u ovu mrežu u ovom trenutku označava podršku inicijativi da se turizam kao privredna grana postavi kao prioritet u sledećem Planu lokalnog ekonomskog razvoja grada, uz učešće predstavnika mreže u detaljnom planiranju.

Ubuduće, Gradski savet lokalnih biznisa istupaće ka donosiocima odluka sa novim inicijativama i potrebama, na način da svaki član podržava ili ne postojeće, i pokreće sopstvene inicijative u okviru mreže. Na ovaj način, otvorena i nezavisna mreža aktivno će zastupati svoje interese i stvarati bolje preduslove za razvoj regulativa na lokalu koje se tiču njihovih poslovnih interesa.

Kako danas na politiku razvoja turizma gledaju vlasnici smeštajnih kapaciteta? Koliko su oslonjeni na sebe, a koliko na sistematski organizovan turistički program u Smederevu? Ima li prostora za unapređenje?

Izrada ovog teksta omogućena je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj dokumenta isključivo je odgovornost organizacije Pro.Tok21 i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD ili BOŠ-a.

Foto. Pro.Tok21

Skorašnji članci

error: Content is protected !!