Danas je Svetski dan borbe protiv siromaštva – a kod nas je situacija…

17. oktobar 2020 – Svaki treći stanovnik Srbije sebi ne može da priušti neočekivani trošak veći od 140 evra, jer toliko para nema u kućnom budžetu, svaki deseti nema dovoljno novca da adekvatno zagreje stan ili kuću, dok gotovo svaki drugi ne može da ode na nedelju dana odmora van kuće, pokazuju  ove nedelje objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

To je, ipak, bolje (!) nego ranijih godina, jer 2016. odmor van kuće nije moglo da priušti više od 62 odsto, dok svaki drugi nije imao za iznenadni trošak, navodi se u istraživanju RZS.

Stopa rizika od siromaštva, da objasnimo, predstavlja procenat ljudi čiji su raspoloživi prihodi niži od praga siromaštva, koji je prošle godine za jednočlano domaćinstvo bio 22.000 dinara mesečno. Taj prag rizika od siromaštva za domaćinstva sa dvoje odraslih i jednim detetom mlađim od 14 godina bio je 39.600 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece iznosio 46.200 dinara.

Podaci Ministarstva radapokazuju da je glavni uzrok siromaštva nezaposlenost, kao i da je broj siromašnih veći u selima nego u gradovima. Pored višečlanih porodica sa decom, u riziku od siromaštva su i samohrani roditelјi s jednim detetom ili više dece.

Podaci RZS za 2020. pokazali su da je, iako se stopa stanovništva u riziku od siromaštva smanjuje, subjektivni osećaj siromaštva kod građana i dalje vrlo izražen. Tako gotovo polovina stanovnika kraj s krajem sastavlja sa izvesnim teškoćama, dok je više od 40 odsto onih koji to, po sopstvenoj oceni, čine teško ili veoma teško. Svega 12 odsto je onih koji su rekli da mesec mogu relativno lako ili veoma lako da preguraju sa prihodima koje imaju.

Oko trećine domaćinstava ispod linije siromaštva nemaju vodovodne instalacije u kući, odnosno stanu, a oko polovine nemaju toalet, kao ni kupatilo. Jedna trećina tih domaćinstava izdvaja više od polovine svojih prihoda za troškove stanovanja.

Posmatrano prema starosti, mlađi od 18 godina bili su najviše izloženi riziku od siromaštva – 24,2%, kao i oni starosti od 18 do 24 godina – 23,6%. Najnižu stopu rizika od siromaštva imala su oni starosti od 25 do 54 godine – 19,6%.

Prematipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su domaćinstva koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece – 37,2%, zatim jednočlana domaćinstva, gde je lice mlađe od 65 godina –  37,1%. Domaćinstva koja čine tri ili više odraslih osoba imaju najnižu stopu rizika od siromaštva – 15,1%.

U zavisnosti od statusa u aktivnosti, za one stare 18 i više godina, najizloženiji riziku od siromaštva bila su nezaposleni – 46,7%, dok je najniža stopa rizika od siromaštva za zaposlene kod poslodavca – 6,2%. Za samozaposlene ova stopa iznosila je 18,8%, a za penzionere 19,4%.

Kada se sve sabere, stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji je prošle godine bila na 29,8 odsto, dok je iste godine, prema podacima Eurostata, 21,9 odsto stanovnika EU bilo u ovoj kategoriji, što je nekih 96,5 miliona stanovnika. Od tog broja, u riziku od siromaštva u EU je u 2020. bilo više od 75 miliona stanovnika. U najvećem riziku od siromaštva u EU su Rumuni, svaki treći (35,8 odsto), Bugari, Grci, Španci, dok je najmanja stopa u Češkoj, svega 11,5 odsto stanovnika, ali i Slovačkoj 13,8, Sloveniji 14,3 odsto. Više od četvrtine od ukupnog broja stanovnika koji su na granici siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno 27,6 miliona ljudi je tokom 2020, prema Eurostatu, bilo ozbiljno materijalno ugroženo.

Inače, ako to nekoga zanima, Ujedinjene nacije proglasile su 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva i on se obeležava od 1987. godine, kada se na otkrivanju spomenika posvećenog borbi protiv siromaštva u Parizu okupilo oko 100.000 lјudi.

Foto/ilustracija: pixabay.com, grafikoni: Republički zavod za statistiku

Skorašnji članci