Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje

15. oktobar 2021 – Vlada Srbije juče je donela odluku o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje, u skladu sa dogovorom tokom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta, objavilo je Ministarstvo kulture i informisanja na Instagram i FB profilu.

Predviđeno je da Privremeno nadzorno telo ima 12 članova, a njegov sastav treba da obezbedi politički pluralizam i profesionalnu stručnost.

„Šest članova predlaže REM, a preostalih šest članova (u formatu 3+3), u skladu sa Završnim dokumentom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta od 18. septembra 2021. godine, predlaže predsednik Narodne skupštine nakon konsultacija sa kofasilitatorima Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta“, navodi Ministarstvo kulture i informisanja.

Foto/ilustracija: pixabay.com, Instagram Ministarstvo kulture i informisanja

Skorašnji članci

error: Content is protected !!