Danas je 1. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba

1. oktobar 2021 –  Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, broj stanovnika u Srbiji u starosnoj grupi od 65 godina do 85 godina i više, iznosio je ukupno 1.250.316 ljudi, što čini 17,39 posto stanovništva u Srbiji. Nema sumnje da se u međuvremenu taj procenat i povećao, s obzirom na, nažalost, stalni trend smanjenja broja novorođenih u našoj zemlji. Neke procene kažu da je svaki peti stanovnik u toj grupi. Po juče objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji žene mogu da očekuju da u proseku dožive 77,24, a muškarci 71,37 godina.

Procene su da će se u svetu broj starijih do 2050 udvostručiti i sa 605 miliona porasti na 2 milijarde. Evropa će biti najstariji kontinent sa 33,6 posto starijih osoba u ukupnoj populaciji, dok će u Srbiji 2050. godine 32,3 odsto stanovnika biti starije od 60 godina.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. Oktobra i, zbog svih ovih podataka, jasan mu je cilj – da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo potrebama i sposobnostima onima koji su zašli u treće životno doba.

ilustracija: Republički zavod za statistiku

Skorašnji članci