Velika akcija pošumljavanja: Da šume bude više. Da se lepše diše!

28. septembar 2021 – U saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, SBB fondacija je pozvala sve zainteresovane lokalne samouprave, upravlјače zaštićenih područja, udruženja građana i druga pravna lica koja se bave zaštitom životne sredine, da prijave lokacije za pošumlјavanje najmanje 500, pa do nekoliko hilјada stabala, u gradovima i okolini.

Akcija pošumlјavanja počinje u novembru širom Srbije, u okviru projekta SBB fondacije „Ne prlјaj. Nemaš izgovor“.

Zašto je važno da svi zajedno učestvujemo u projektu?

Trenutna pošumlјenost naše zemlјe je oko 30% i za uspešnu borbu u zaštiti životne sredine do 2030. godine treba nam minimum 40%, koliko iznosi evropski prosek.

Samo zajedno možemo da smanjimo negativne efekte klimatskih promena, samo zajedno obezbedićemo čistiji vazduh, samo zajedno možemo da sprečimo nestanak staništa ugroženih vrsta, samo zajedno sačuvaćemo prirodu za buduće generacije – poručuju organizatori.

U objašnjenju kako učestvovati u akciji, navodi se da je potrebno da kandidati nabave dozvolu za sadnju na lokaciji koju žele da pošumlјavaju, mehanizaciju i lјude koji će učestvovati u sađenju, prijave se do 11. oktobra u 16 časova i POPUNE FORMULAR na sajtu. Jedan kandidat može da prijavi i više lokacija za pošumlјavanje.

Zajedno sa stručnjacima iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije biće odabrani pobednici, vrste drveća prema terenu i broj sadnica.

Hajde da dišemo punim plućima! Tri, četiri – sadimo!

Skorašnji članci