Besplatna deratizacija u gradskom i seoskom području Smedereva

SMEDEREVO, 28. septembar 2021 – Grad Smederevo je najavio početak izvođenja sistematske deratizacije u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja Smedereva u 2021. godini. Akcijom će biti obuhvaćena individualna domaćinstva, podrumi zgrada za kolektivno stanovanje, srednje i osnovne škole, predškolske, zdravstvene i ostale ustanove, zadruge po selima, pekare, trgovinske radnje, ugostiteljski objekti, kanalizacione mreže, gradska smetlišta, divlje deponije, zelene pijace, groblja, priobalje Dunava, Tvrđava.

Planirano je da akcija traje najkasnije do 10. novembra, zavisno od vremenskih prilika i stanja  brojnosti glodara na terenu. Deratizacija je za fizička lica, preduzetnike i pravna lica potpuno besplatna i ne treba plaćati izvršenu uslugu.

Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima. Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja, ali je ipak potrebno onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama, navodi se u saopštenju Gradske uprave Smedereva.

Skorašnji članci