Pokret Tvrđava dobio odgovor inspekcije o uzroku smrada iz Kovina

SMEDEREVO, 17. septembar 2021 – Reagujući po prijavi Pokreta Tvrđava zbog smrada koji se u Smederevu oseća mesecima unazad, nadležne inspekcijske službe su ustanovile da preduzeće Swan Lake d.o.o. u Kovinu ispušta otpadne vode sa prekoračenim graničnim vrednostima više zagađujućih materija, kao i da uopšte nema vodnu dozvolu, čime je počinilo ozbiljan privredni prestup i prekršilo Zakon o vodama, navodi se u saopštenju koje je ovaj pokret danas dostavio redakciji portala podunavlje.info.

Podsećamo, predstavnici Pokreta Tvrđava su, početkom avgusta, nakon što se mesecima u Smederevu i okolini širio nesnosan smrad, izašli ne teren i obišli nekoliko lokacija pretpostavljajući da je izvor takvog zagađenja najverovatnije neka od deponija. Ispostavilo se da je u pitanju ispust za otpadne vode iz proizvodnje fabrike Swan Lake d.o.o.  , koja teritorijalno pripada opštini Kovin, ali se nalazi na samo nekoliko kilometara od centra Smedereva. Istog dana, podneta je prijava nadležnoj inspekciji koja je, sudeći po dopisu upućenom Pokretu, već narednog dana izašla na teren.

Reč o fabrici koja se bavi proizvodnjom rafinisanog etil alkohola i tehničkog alkohola i koja kao sirovinu koristi melasu – kukuruz i da tokom 24 sata generiše 270.000 litara procesne otpadne vode, odnosno džibre, koja se sprovodi do taložnog polja. Prema nalazima inspekcije zaključeno je sledeće:

„Uvidom u izveštaje o ispitivanju otpadne vode, sačinjene od strane ovlašćenih laboratorija, utvrđeno je da ispitivani parametri otpadne vode koja predstavlja tehnološku otpadnu vodu – džibru, suspendovane materije, pH vrednost, hemijska potrošnja kiseonika, biološka potrošnja kiseonika, ukupni fosfor i ukupni neorganski azot, prekoračuju granične vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje“.

„U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da nadzirani subjekat nije pribavio vodna akta odnosno Vodnu dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o vodama kojim se utvđuju način, uslovi i obim, tako da je postupajući inspektor prosledio zapisnik o inspekcijskom nadzoru Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo“.

Pokret Tvrđava će, navodi se u saopštenju, nastaviti da traži odgovore od nadležnih po svim pitanjima koje se odnose na zaštitu zdravlja građana i zagađenja životne sredine, a u narednim danima očekuju i rezultate analize uzoraka šljake (troske) koja je nus proizvod železare, uzete sa nekoliko lokacija, kao i prašine iz Radinca. Uzorci su  dostavljeni akreditovanoj laboratoriji, a sredstva za analizu su obezbedili građani, navode iz Pokreta Tvrđava.

Skorašnji članci