U Radincu prošle godine vazduh bio opasan po zdravlje 148 dana

13. septembar 2021 – Dugoočekivani izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u 2020. godini Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije danas se najzad pojavio na njihovom sajtu. I, na žalost – prema očekivanju, što se tiče Smedereva podaci su zabrinjavajući, samo se čekalo da to neka ovlašćena državna institucija potvrdi. U Smederevu je vazduh najgore, treće kategorije, što znači prekomerno zagađen zbog prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2.5, a Radinac se našao na vrhu liste sa 148 dana prekoračenja graničnih vrednosti PM10 od 50 µg/m3 tokom 2020. godine.

Zabeleženo je, kako se navodi u izveštaju, i prekoračenje dozvoljene granične godišnje vrednosti PM2,5 od 25 µg/m3 na mernom mestu Smederevu Centar, gde je izmereno 32 µg/m3.

Dozvoljena granična vrednost za čestice  PM2,5 na mernom mestu Smederevo Carina prekoračena je tokom 12 dana prošle godine.

Smederevo, koje se u izveštaju od 78 strana pominje na 69 mesta, kada se sve sabere, u poslednje tri godine, jer za ranije nema podataka, dakle 2018, 2019. i 2020. godine, imalo je, kako je rečeno, kvalitet vazduha koji pripada trećoj kategoriji – prekomerno zagađen vazduh, a sve zbog prisustva suspendovanim česticama PM10 i PM2.5, mada ni koncentracije azot i sumpor dioksida i teških metala u vazduhu nisu za zanemarivanje, ali su neki gradovi tu još gori.

Inače, granična vrednost za suspendovane čestice prekoračena je na 15 od ukupno 28 stanica na kojima su vršena merenja u Srbiji, a najveće godišnje koncentracije zabeležene su u Valјevu 45 µg/m3, Novom Pazaru 41 µg/m3 i u Nišu – IZJZ 40 µg/m3.

Ceo izveštaj možete da pogledate na ovom LINKU:

Skorašnji članci

error: Content is protected !!