U prvih sedam meseci umrlo 20% više nego prošle godine za isto vreme

25. avgust 2021 – Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-jul 2021. godine bio je 74.234 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj broj bio 61.592, beleži se neveseli rast od 12.642 ili za 20,5 posto, prema podacima koje je danas objavio Republički zavod za statistiku.

Na žalost, nastavlja se i trend manjeg rađanja. Po istom istraživanju, u Republici Srbiji, u periodu januar-jul 2021. godine, broj živorođenih je bio 34.398. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih bio 35 210, beleži se pad od 812 odnosno za 2,3%.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Skorašnji članci