Predstavljena kampanja „Pristupačno Smederevo“

SMEDEREVO, 7 avgust 2021 – U organizaciji Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo održan je informativni sastanak sa predstavnicima grada Smedereva i svih javnih i obrazovnih ustanova na kojem je promovisana kampanja “Pristupačno Smederevo”.

Sastanak je otvorio predsednik Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva, Rale Damjanović, koji je upoznao prisutne sa ciljevima i aktivnostima kampanje, naglasivši da u Smederevu živi više od 10.000 osoba sa invaliditetom koje zbog fizičkih prepreka, prepreka u informacijama i komunikacijama, prepreka u prevozu i svih drugih barijera u njihovom okruženju, nemaju jednake mogućnosti za samostalni život i puno učešće u svim sferama društvenog života. Pozvao je odgovorne na jedinstvo, podršku i zajedničko angažovanje u kampanji kako bi Smederevo učinili lepšim i pristupačnijim mestom za život za sve građane i kako bi se prevazišle predrasude prema osobama sa invaliditetom.

Potom je član Radne grupe Duško Savić, preko video prezentacije, ukazao na postojeće probleme pristupačnosti javnim ustanovama koje su praktično nedostupne osobama sa invaliditetom. U pitanju su Uprava za trezor, Republički fond za zdravstveno siguranje i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Smederevo, MUP Republike Srbije – Policijska uprava Smederevo, Poštanska štedionica A.D. i JP Pošta Srbije u Mesnoj zajednici Carina. Rešenje za ove ustanove je izgradnja pristupnih rampi i liftova prilagođenih OSI.

Prisutni su mogli da se upoznaju i sa konkretnim primerima nepristupačnih ustanova i javnih površina, gde su rešenja urađena bez konsultacije sa organizacijama OSI, ali i primerima dobrih rešenja koja su realizovana u saradnji sa osobama sa invaliditetom. Prezentovan je i primer pristupačnog i organizovanog prevoza.

Dobri primeri: Gradska uprava, zgrada Suda, Pošta Srbije u centru grada

Zaključeno je da postojeći problemi mogu da se reše poštovanjem donetih propisa, saradnjom između predstavnika ustanova i organizacija OSI, formiranjem radnog tima na nivou grada, prioritetnim dobijanjem dozvola za izgradnju rampi, Strategijom za unapređenje pristupačnosti i Lokanim akcionim planom. Izgradnjom pristupnih rampi i ugradnjom liftova omogućio bi se siguran i bezbedan pristup ne samo za OSI koje koriste ortopedska pomagala ili se otežano kreću, već i za trudnice, majke sa malom decom u kolicima, kao i za starije osobe.

Potpredsednik Skupštine grada Smedereva Branče Stojanović izrazio je razumevanje i spremnost da se lično angažuje u realizaciji kampanje i predložio radnoj grupi da se predviđene aktivnosti operacionalizuju i odrede vremenski rokovi za realizaciju projekta. Naglasio je da postoji spremnost Gradske uprave da pruži potrebnu logistiku u rešavanju problema pristupačnosti za populaciju osoba sa invaliditetom koje žive i rade u Smederevu, kako bi se omogućilo da svi uživaju iste mogućnosti i blagodeti koje pruža grad.

Dragan Stanić, član Gradskog veća resorno zadužen za socijalnu politiku, istakao je da osobe sa invaliditetom imaju razumevanje gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske Skupštine, ali da mnogo posla treba da se uradi u narednom periodu, da je potrebno jedinstvo i izvršne i zakonodavne vlasti i svih relevantnih ljudi i institucija da bi se toj populaciji omogućilo da normalno živi, radi i funkcioniše u gradu. Po njegovom mišljenju, potrebna je veća ažurnost odgovornih za davanje saglasnosti i uslova za izgradnju pristupnih rampi na koje se čeka tri godine, a ako primer naveo je Poštansku štedionicu na Trgu Karađorđev dud.

Sastanak je bio informativnog karaktera, a tokom realizacije kampanje radna grupa Gradskog saveza SHO Smederevo organizovaće odvojene radne sastanke sa predstavnicima nepristupačnih ustanova za OSI i definisati i rešavati problem za svaku ustanovu pojedinačno.

Skorašnji članci