I u Evropi i kod nas – najčešće krivotvorene novčanice od 50 evra

Izvor: biznis.rs, 4. avgust 2021- Prema izveštaju Evropske centralne banke, u Evropi se najčešće falsifikuju novčanice od 50 evra, a i po podacima Narodne banke Srbije, i u Srbiji se, kada je evro u pitanju, najviše otkrivaju falsifikati baš tih novčanica.

„Ono što razlikuje ovu godinu od prethodnih je da je od 418 komada falsifikovanih novčanica evra, bilo najviše apoena od 50 i 200. Ranijih godina je apoen od 100 evra bio zastupljeniji od onog od 200 evra“, napominju u NBS.

U čitavoj Evropi, registrovano je, za prvih šest meseci ove godine, ukupno 167.000 falsifikovanih novčanica evra, ukupne vrednosti od oko osam miliona evra. Kada je u pitanju Srbija, brojke su, naravno, značajno niže, ali nisu nezanemarljive.

„Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju, vidi se da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno četiri falsifikata, odnosno da je na milijardu dinara u opticaju, 6.586,56 dinara falsifikovanog novca“, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

Što se dinara tiče, u strukturi otkrivenih falsifikata dominantno učešće imaju apoeni od 1.000 (61,46 odsto), 2.000 (21,86 odsto) i 500 (15,26 odsto) dinara. Procentualno izraženo, ta tri apoena zajedno čine 98,58 odsto ukupnog broja falsifikata novčanica gotovog novca.

Kada su strane valute u pitanju, i pored činjenice da sve menjačnice poseduju aparat za kontrolu njihove ispravnosti, menjači kažu da je uobičajeno da se svaka novčanica dobro opipa.

„Na taj način se odmah oseti razlika. Original se razlikuje po vrhunskom kvalitetu papira koji, bez obzira na tehnologije koje koriste, falsifikatori ipak nemaju. U martu ove godine Beogradom je kružila serija lažnih apoena od 50 evra. Kolega je otkrio upravo na ovaj način“, kažu u jednoj od beogradskih menjačnica za Biznis.rs.

Oni podsećaju da prema važećem Krivičnom zakoniku svako ko primi lažni novac kao pravi, a zatim ga iako zna da je lažan ipak stavi u opticaj, a to ne prijavi, može biti kažnjen visokom novčanom kaznom, ali je moguća i kazna zatvora do tri godine. Prijava se vrši najbližoj policijskoj stanici.

Foto/ilustracije: pixabay.com

Skorašnji članci