Viminacijum upravlja putničkim pristaništem na Dunavu kod Kostolca

KOSTOLAC, 30. jul 2021 –  Arheološki park Viminacijum obavljaće lučku delatnost u međunarodnom putničkom pristaništu Kostolac, objavila je Agencija za upravljanje lukama.

Agencija je juče potpisala ugovor sa Arheološkim parkom, čime je Viminacijum postao operater na međunarodnom putničkom pristaništu u Kostolcu. Ugovor je potpisan na period od deset godina a obaveze operatera predviđaju ulaganja u održavanje lučke infrastrukture i pristupnog plovnog puta.

Tokom potpisivanja ugovora, istaknuto je da je Agencija u prethodnom periodu investirala u izgradnju pristaništa u Kostolcu, te se očekuje da će pristanište počne da radi do završetka ove godine.

Kostolac predstaalјa značajnu tačku na ruti kruzera kroz Srbiju, prevashodno zbog neposredne blizine arheološkog parka Viminacijum koji privlači kako domaće tako i strane turiste.

Ilustracija i foto: viminacijum.org.rs i Agencija za upravljanje lukama

Skorašnji članci