Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

8. jul 2021 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, organizacije civilnog društva, stručnu javnost, kao i ostale zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Javna rasprava traje od 8. do 29. jula 2021. godine.

Dokumenta u vezi za Nacrtom zakona o referendumu i narodnoj inicijativi objavljena su na sajtu Ministarstva, kao i na Portalu eUprave.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!