Danas je 29. jun – Međunarodni dan Dunava

SMEDEREVO, 29. jun 2021 – Međunarodni dan Dunava, 29. jun, obeležava u celom slivu opve reke, a sama proslava odaje počast važnoj ulozi koju Dunav i njegove pritoke igraju u životu lјudi, od obezbeđenja vode za piće, industrije, polјoprivrede, ribarstva i plovidbe do rekreacije. Ovogodišnje obeležavanje, kao i ono najavljeno za prošlu godinu ali uglavnom neodržano zbog pandemije, odvija se pod sloganom „Otkrij Dunav“.

A ima šta da se otkrije, jer sliv reke Dunav je drugi po veličini u Evropi, posle onog koji ima Volga. Obuhvata 14 država i prostire se na 817.000 kvadratnih kilometara. U slivu Dunava živi 83 miliona lјudi, oko 20 miliona se snabdeva vodom za piće iz Dunava, koji protiče, kao nijedna reka na svetu, kroz četiri prestonice: Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd.

Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalјa i proslavlјa se kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodnih resursa.

Sama manifestacija Dan Dunava ustanovljena je 29. juna 2004. godine na desetogodišnjicu potpisivanja Međunarodne konvencije o zaštiti reke Dunav. Inicijator je bila Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR), sa ciljem da se podigne svest javnosti o vrednosti i bogatstvu reke i njenog sliva, jer, kako se kaže u deklaraciji, svaki pojedinac ili organizacija zavise od vode i njenih ekosistema i stoga bi trebalo svakodnevno imati na umu svest o odgovornom odnosu prema upotrebi ovog neprocenjivog resursa – počevši od konstantnog smanjenja njene upotrebe iz godine u godinu preko tretiranja otpadnih voda do nivoa adekvatnog da podrži normalan život riba i ostatka rečne flore i faune.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!