Mora li da se radi napolju na 36 i više stepeni, šta kažu propisi?

24. jun 2021 – Meteorolozi najavljuju da će ovaj 24. jun moguće biti najtopliji u poslednjih sto godina, konkurencija mu je samo isti datum iz 2002. Po nalazima stručnjaka, kada je spolјna temperatura viša od 32 stepena, iznad asfalta ili betona, na suncu, to može da dostigne između 60 i 80 stepeni. I  u takvim okolnostima neki moraju da rade napolјu. Da li?

Još 2007. godine je Vlada Srbije, dakle prethodni režim, što bi se današnjim rečnikom kazalo, donela Preporuku kojom se poslodavcima preporučuje da organizuju rad na takav način da se izbegne obavlјanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih za vreme visokih spolјnih temperatura, iznad 36°C, a naročito u periodu od 11 do 16 časova, ukoliko to dozvolјava proces rada. Potonja i još uvek aktuelna vlast je 2013. donela „Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama“.

Sve se to, kako im i ime kaže, preporuke i smernice, a što se zakonskih odredbi tiče, poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlјu na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlјa na radu. Nije baš nešto ubedljivo, pogotovo što se dalje kaže „da poslodavac ne može uticati na spolјašnje faktore kao što su sunčevo zračenje, temperatura i vlažnost vazduha“, ali i da „primenom mera iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu može se u velikoj meri izbeći ili smanjiti toplotni stres“.

Kada zaposleni obavlјaju poslove na otvorenom pri visokim temperaturama poslodavci su dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlјu na radu i podzakonske propise. A tu se navodi da je poslodavac dužan da aktom o proceni rizika uzme u obzir i rizike po zdravlјe zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama.

Mere bezbednosti i zdravlјa na radu utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlјu na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”, broj 14/09 i 95/10) i Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09), kao i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu. Uredbom je, između ostalog, propisan i pregled mera za bezbedan i zdrav rad na privremenim i pokretnim gradilištima i definisano je da u toku rada na gradilištu metode rada i aktivnosti, kao i fizička opterećenja zaposlenog moraju biti određena prema temperaturi okoline, kao i da zaposleni moraju biti zaštićeni od štetnog dejstva atmosferskih uticaja na njihovu bezbednost i zdravlјe. U prilogu Pravilnika je propisan pregled mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, definisano je da radna mesta na otvorenom prostoru moraju biti tako uređena da zaposleni koji rade na njima budu zaštićeni od nepovolјnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć.

To u praksi podrazumeva čestu zamenu zaposlenih za obavlјanje poslova na otvorenom, češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade, obavezno davanje informacija zaposlenima o opasnostima po zdravlјe zbog izlaganja visokim temperaturama, upoznavanje zaposlenih sa simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, obezbeđivanje i pružanje prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema zaposlenih…

Lepo zvuči, sto dukata vredi, pogotvo ovo sa bezalkoholnim napicima, ali da li se i primenjuje?

Foto/ilustracije: pixabay.com.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!