Javni poziv za korišćenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta

SMEDEREVO,  21. jun 2021 – Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta objavila je danas javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2022 godinu.

Pravo da učestvuju imaju obrazovne ustanove – škole, stručne polјoprivredne službe i socijalne ustanove, kojima se može dati na korišćenje površina polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara.

Mogu da konkururišu i visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, kojima se pae može dati na korišćenje površina polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara.

Pored ovih, takođe mogu da se jave i pravna lica u državnoj svojini koja su registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

Zainteresovani treba da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu, do 31. oktobra 2021. godine, a detalje ovog javnog poziva možete da pogledate OVDE:

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci