Šta donose izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

17. jun 2021 – Skupština Srbije je juče sa 173 glasa za i dva uzdržana usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Razlozi za donošenje ovog zakona, kako se navodi u obrazloženju, proizlaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije, a koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog promenjenih uslova za ostvarivanje ovog prava 2014. godine.

Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. i počeo da se primenjuje od 1. januara 2015. godine, promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju – podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za oba pola, na 65 godina za muškarce, odnosno postepeno podizanje za žene na 65 godina, ali su i za prevremene starosne penzije uvedena trajna umanjenje prilikom obračuna, takozvani „penaliˮ. Uvođenje prevremene starosne penzije se negativno odrazilo na korisnike socijalnog programa, koji su se opredelili za posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), i novčanu naknadu (Opcija 3) u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Sda bi to trebalo da bude ispravljeno.

Zakon sadrži i odredbe koje uređuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ugovorene poslove, s obzirom na angažovanje poljoprivrednika prema propisima o angažovanju na sezonskim i drugim poslovima, a izmenama se vrše i preciziranja u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za „frilensere“, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci