Nacrt zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini na javnoj raspravi

7. jun 2021 – Do 23. juna planirano je da traje javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim je predviđeno nekoliko novina. Osim visokih kazni, koje idu do milion dinara, zabrane rada u trajanju do tri godine, predviđeno je i oduzimanje predmeta koji buku proizvode, pa bi tako, ako se zakon bude doslovno sprovodio, razni splavovi, kafići, diskoteke i slično, mogli da ostanu bez ne baš jeftine opreme na ime zaštitne mere koja je propisana članom 35.

“Ovim predlogom daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji u jedinicama lokalne samouprave da po prijavi građana mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata. Građani godinama imaju problem s bukom u gradskim zonama, koja dolazi iz pojedinih ugostiteljskih i drugih objekata koji emituju buku, što je posebno izraženo u stambenim zonama. Donošenjem novog zakona, kao i seta podzakonskih akata, omogućiće se brže i efikasnije rešavanje problema buke“, navodi se izjava ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović u saopštenju koje je pratilo početak javne rasprave.

Skorašnji članci