„Pristupačno Smederevo“ – uklanjanje barijera osobama sa invaliditetom

SMEDEREVO, 24. maj 2021 – Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija pokrenuo je kampanju „Pristupačno Smederevo“, čiji je cilj da se osobama sa invaliditetom omogući samostalni život, dostupnost svih usluga, ravnopravno i puno učešće u svim sferama života u gradu Smederevu. Navedeni su i prvi koraci; dobijanje dozvola za izgradnju rampe za pristup objektu banke „Poštanska štedionica A.D.“ na Trgu Karađorđev dud i objektu „JP Pošta Srbije“ u Mesnoj zajednici Carina, zatim obezbeđivanje pristupa objektu MUP-a Republike Srbije, Policijske uprave u Smederevu u Ulici Despota Grgura 2, kao i pristupa šalterima Uprave za trezor u Nјegoševoj 8. Deo plana je i obezbeđivanje pristupa šalterima i kancelarijama u zgradi koju koriste Republički fond za zdravstveno osiguranje – Filijala Smederevo i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Smederevo, Trg Republike 4, kao i postavlјanje taktilnih staza prilikom uređivanja ulica kako bi se omogućilo samostalno kretanje slepim osobama.

Pored toga, radna grupa koja je formirana za sprovođenje ove kampanje, kao ciljeve postavlja i  obezbeđivanje adekvatne brige o reproduktivnom zdravlјu žena sa invaliditetom kroz nabavku pristupačnog hidrauličnog ginekološkog stola, kao i kontinuirano finansiranje Prevodilačkog servisa za znakovni jezik.

Radnu grupu čine Danijela Pejov, Ivana Gvozdenović, Predrag Nikolić, Duško Savić i Radivoje Damjanović, a prilikom realizacije svojih aktivnost, kako se navodi u saopštenju, grupa će uklјučivati i druge po potrebi.

Imajući u vidu da su prisutne prepreke nastajale godinama i da ih je teško ukloniti u kratkom vremenskom periodu, radna grupa je, kako se navodi u saopštenju, utvrdila navedene cilјeve koje je, po njihovom mišlјenju, moguće ostvariti u naredne dve godine. Namera im je i da svojim delovanjem učine, koliko je god moguće, podizanje svesti predstavnika svih ustanova i građana o važnosti uklanjanja barijera i omogućavanju kretanja osobama sa invaliditetom koja koriste ortopedska pomagala ili se otežano kreću. Da bi se ti cilјevi ostvarili, smatraju, neophodna je saradnja svih zainteresovanih strana, zbog čega će kampanja biti usmerena ka građenju partnerskih odnosa između Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Grada Smedereva i svih relevantnih ustanova u kojima je potrebno obezbediti pristup.

Skorašnji članci