Kad bi nam s pošumljavanjem išlo dobro kao sa sekirama i testerama…

24. maj 2021 – Republički zavod za statistiku objavio je podatke o podizanju i gajenju šuma u prošloj godini, koji su, u najmanju ruku, porazni. U 2020. godini, naime, obim radova na pošumljavanju bio je u odnosu na godinu ranije manji za 52 posto!

Korona je, svakako, jedno od validnih opravdanja, ali je isto tako činjenica da je reč o trendu koji, nažalost, traje poduže. Prošle godine, recimo, po podacima RZS, nije zasađeno nijedno drvo na erodiranim površinama, za razliku od nevelikih ali ipak nekih 5 hektara 2019.

Što se tiče vrsta drveća koje je, ipak, sađeno u prošloj godini, od četinarskih vrsta najzastuplјenija je smrča, sa 284 hektara pošumlјene površine, a od lišćarskih topola, koja je posađena n 264 hektara.

Foto/arhiva: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!