Konkurs za stručno osposobljavanje za vatrogasno-spasilačke poslove

11. maj 2021 – Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika obuke za stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Potrebe za polaznicima su iskazane po teritorijalnim jedinicama, četiri se traži za Smederevo i jedan za Smederevsku Palanku.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
  • da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
  • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
  • da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
  • da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula 2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Foto: MUP Srbije

 

Skorašnji članci