Odobrena sredstava za nastavak sanacije kule 11 i crkve u Cerovcu

SMEDEREVO, 8. maj 2021 – Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture sa sedištem u Smederevu dobio je sredstva za dva projekta, praktično za nastavak već započetih, pa i poodmaklih radova na oba. Za konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji nadzemnog dela kule 11 Smederevske tvrđave ovo ministarstvo je zavodu dodelilo 15,9 miliona, s tim što se i Grad Smederevo obavezao da učestvuje sa 6 miliona dinara. Za radove na konzervaciji i sanaciji crkve Svete Trojice u Cerovcu Ministarstvo je opredelilo 5 i po miliona dinara.

Kula 11 je, podsetimo, delom sanirana u prethodnoj fazi, ali je to sve bilo ispod nivoa terena, u zoni temelja. Sada će biti rađeno na nadzemnom delu, kula treba da se veže za bedem, kroz njen središnji deo biće postavljene i sajle, koje se neće videti, a sve sa namerom da se zadrži autentičan izgled, ali i da se obezbedi od eventualnog pada. Jeste da ona tako i toliko nagnuta stoji od eksplozije 1941, ali to još ne znači da nije potencijalno opasna po brojne turiste i ekskurzije koje tuda prolaze.

S obzirom da celokupnom poslu mora da prethodi postupak javne nabavke, u Zavodu se nadaju da će do kraja leta procedura biti okončana kao bi mogli da počnu radovi.

Što se tiče crkve Svete Trojice, u Cerovcu kod Smederevske Palanke, ona bi iduće godine trebalo da proslavi dva veka postojanja. Naime, meštani su 1822. godine u cerovoj šumi sagradili crkvu brvnaru i posvetili je Silasku Svetog Duha. Vremenom je crkva obnavlјana, prepravlјana i doziđivana, talpe su spolјa obzidane ciglom i omalterisane, a iznutra malterisane u više slojeva, tako da se već odavno izvorni izgled ove crkve brvnare pokrivene šindrom spolјa ne sagledava.

Prva faza restauraciji i konzervacije, urađena prošle godine, obuhvatila je sanaciju krova i zamenu krovnog pokrivača. Izrađena je nova krovna konstrukcija od hrastove građe, kompletan krov je pokriven biber crepom, postavlјeni su novi oluci od pocinkovanog lima, izvršena sanacija i zaštita postojećih krstova od kovanog gvožđa. Paralelno sa radovima na sanaciji krova Regionalni zavod je izvodio i konzervatorsko-restauratorske radove na ikonostasu. Na konstrukciji oltarske pregrade stara, istrulela greda temelјača zamenjena je zdravom, hrastovom impregniranom gredom.

Sada, sa ovim novcem dobijenim od Ministarstva, trebalo bi da bude završeno uređenje fasade kompletne crkve, koja je u značajnoj meri propala.

Foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Skorašnji članci