Ko se vakciniše 100% naknada, ko se nevakcinisan razboli od kovida 65

7. maj 2021 – Vlada Srbije juče je usvojila dopunu zaključka od 2. aprila 2020. godine kojom bi se naknada zarade u visini od 100 odsto isplaćivala samo zaposlenima koji su na bolovanju zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19, a vakcinisani su, kao i zaposlenima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani. Ostali zaposleni koji se razbole od kovida dobijali bi naknadu zarade za vreme bolovanja od 65 odsto zarade.

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, podsećamo, regulisano je pre svega Zakonom o zdravstvenom osiguranju.  Visina naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad po tom zakonu u principu i iznosi 65% od osnova za naknadu zarade, a osnov predstavlja prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Po istom zakonu, osiguranom licu pripada naknada zarade u visini od 100% od osnova za naknadu u slučaju doborovоljnog davanja tkiva i organa, kao i u slučaju kada je privremena sprečenost nastala usled povrede na radu i profesionalne bolesti, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi, kao i zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice do navršenih 18 godina života u slučaju teškog oštećenja, odnosno pogoršanja zdravstvenog stanja deteta.

Mada zakon nije menjan, sada je tom spisku, zaključkom Vlade, dodata i ova nova kategorija.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci