Plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal do 17. maja 

SMEDEREVO, 6. maj 2021 – Iz Odeljenja za lokalnu poresku administraciju u smederevskoj Gradskoj upravi podsećaju da se porez na imovinu za drugi kvartal može uplatiti do 17. maja, a nakon tog roka se zaračunava zatezna kamata od 11 odsto.

Kako je saopšteno, porez na imovinu se plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 17. maja 2021. godine, tako da svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11 odsto na godišnjem nivou.

Visina druge rate poreza na imovinu za 2021. godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem druge rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Takođe, svi oni koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu (objekti i zemljište) pozvani su da to učine u najkraćem roku, uz podsećanje da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navodi se u informaciji koju potpisuje Zoran Ranđelović,načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju.

Foto/ilustracija: pixabay.com

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!