U Smederevu održan prvi sastanak međunarodnog projekta DANUrB+

SMEDEREVO, 16. april 2021 – U Smederevu je danas bio prvi sastanak u drugom ciklusu u okviru međunarodnog projekta DANUrB+Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (2020-2022), INTERREG Danube.

DANUrB+ (Danube Urban Brand) ima za cilj da osnaži i poveže zajednice dunavskog toka, da se olakša lokalna saradnja i organizuju korisni i zanimljivi događaji, izgrađeni na kulturnim tradicijama i vrednostima.

Sastanak u Smederevu  je bio u dva nivoa, sa studentima Arhitektonskog fakulteta koji su predstavili svoje master teze i projekte koji su vezani za Smederevo, a nakon toga je održana sesija sa predstavnicima grada partnera i stejkholderima na projektu, rekla je za Podunavlje.info Aleksandra Đukić, vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu, menadžer srpskog tima na ovom projektu.

prof. dr Aleksandra Đukić

Pored ostalog, prema njenim rečima, projekat je vezan za promociju gradske baštine srednjih i podunavskih gradova koji su u senci prestonica i velikih gradskih središta i kojima je to razvojna šansa. Konkretan cilj je da se pokaže i poveže ponuda urbanističkog nasleđa koje nije vezana samo za već prepoznate velike spomenike, poput Smederevske tvrđave, već i ukazivanje na gradske trgove, industrijsko nasleđe, aktivnosti na Dunavu i slično.

Projekat realizuje šest država, 19 je partnera na projektu i 26 gradova partnera, među kojima su, u Srbiji, Bačka Palanka, Sombor, Smederevo i Golubac. Projekat u Srbiji realizuje tim sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, čiji je prošli projekat DANUrB bio izabran 2019. godine kao najbolje organizovan u okviru ovog programa. Srpski tim u prošlom projektu je 2018. dobio i nagradu od Ministarstva za evropske integracije za najbolji projekat u Srbiji sa temom kulturne baštine.

Skorašnji članci