Završetak grejne sezone po kalendaru ne znači i prestanak grejanja

SMEDEREVO, 7. april 2021 – Proleće je stiglo, zvanično, ali su nas zimske temperature proteklih dana, pa i sneg u aprilu, pomalo doveli u zabunu. Na sve to, grejna sezona se kalendarski završava za manje od deset dana, pa je to bio povod da porazgovaramo sa Vladimirom Kulagićem, direktorom u Javnom preduzeću Grejanje Smederevo.

Pitanje koje se samo nameće, ako proleće nastavi ovako, da li će biti grejanja i nakon 15. aprila?

Grejna sezona 2020/2021. se završava 15. aprila, a mi smo spremni da, kao i svake prethodne godine, isporučujemo toplotnu energiju dok to zahtevaju vremenski uslovi, kako je na kraju i definisano Odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom. Prema najavama RHMZ-a kojima raspolažemo, druga polovina aprila će biti znatno toplija, sa jutarnjim temperaturama oko 10 stepeni i dnevnim oko i iznad 20 stepeni.

Kakva je, što se tiče grejanja, bila protekla zima?

Zima koja je iza nas je u proseku bila nešto hladnija od prethodne, što dokazuje za oko 12 procenata veća potrošnja energenata. Ipak, intervencija na terenu, na toplovodima i u samim kotlarnicama je bilo znatno manje nego ranijih godina. Primedbi i reklamacija korisnika je bilo, ali u manjoj meri nego ranije i sve su bile rešavane u kratkom vremenskom roku. 

A situacija sa cenom mazuta tokom sezone, s obzirom na konstantan rast cene nafte na svetskom tržištu?

Prvi deo grejne sezone, do 31. decembra 2020, završen je sa cenom mazuta od oko 55 dinara za kilogram, a trenutna je oko 66 dinara kilogram. Dakle, cena mazuta je od 1. januara 2021. godine do sada porasla za 20 odsto. Porast cene jeste rezultat rasta cene nafte, ali i činjenice da je 31. decembra 2020. godine NIS zvanično prestao da proizvodi mazut srednji „S“ (S ≤ 3%) koji je zamenjen NSGS mazutom koji ima garantovan sadržaj sumpora ispod 1 posto. U ovom trenutku nema promena cene grejanja, a do kraja avgusta će osnivaču, u skladu sa zakonom i usvojenom metodologijom, biti prezentovana kalkulacija cene grejanja za narednu grejnu sezonu. 

Kad se pomenu cene sledi i ono drugo pitanje; kakva je naplata i da li i dalje postoje olakšice za redovne platiše?

Naplata, koja je od uvođenja vanrednog stanja prošle godine bila ugrožena, dostigla je nivo od pre pandemije i tom činjenicom smo svakako zadovoljni. Za redovne platiše i dalje je na snazi popust od 5 posto, koji  se ostvaruje uplatom računa do 28. u mesecu za prethodni mesec. 

Preduzeće i za korisnike koji imaju dugovanja iz prethodnog perioda daje mogućnost otplate duga na više rata uz potpisivanje sporazuma o otplati duga.

Na kraju, nezaobilazno, s obzirom na to kakvi su podaci o kvalitetu vazduha bili i protekle zime, ono ekološko pitanje:  Dokle se stiglo sa konverzijom kotlarnica u gradu?

Konverzija kotlarnica – zamena energenta je zahtevan, skup i svakako proces koji ne može da se odradi u kratkom vremenskom periodu. Ove godine je gradskim budžetom predviđena konverzija kotlarnice Senjak na prirodni gas. Svakako je u planu da se sa tim aktivnostima nastavi i u narednom periodu, bilo da je reč o  konverziji na prirodni gas ili na neko obnovljivo gorivo, kao što je  biomasa.

 

Skorašnji članci