Skupština grada Smedereva usvojila PDR za deo starog korita Jezave

SMEDEREVO, 5. mart 2021 – Odbornici smederevske Gradske skupštine saglasili su se danas sa predlogom Plana detaljne regulacije za deo starog korita Jezave u Godominskom polju, što predstavlja početak sistematskog rešavanja višedecenijskog problema odlaganja komunalnog otpada.

Rešavanje ovog ne samo ekološkog pitanja, kako se čulo, pokrenuto je još 1997. godine, ali se do danas nije daleko odmaklo. Odbornici su velikom većinom, osim nekolicine koji su tražili povlačenje i doradu ovakvog predloga, ocenjujući ga  političkom odlukom i zamerajući lokaciju, kao i nekolicine uzdržanih, usvojili pomenuti dokument.

Opozicioni odbornici su imali i konstruktivne predloge, poput kompostiranja, pored već postojećih rešenja, ali i postavili pitanje odgovornosti, pominjući i bivšu gradonačelnicu, kojoj je zamereno da za svog mandata nije uspela da reši ovaj problem.

„Izgradnja transfer stanice je bila, od kada sam stupio na dužnost gradonačelnika, jedna od centralnih tema razgovora sa saradnicima i zaista je poslednji trenutak da se time ozbiljno bavimo. Lično ću voditi računa o rokovima, da kontrolišem da li to zaista ide u tom smeru“, rekao je pored ostalog gradonačelnik Smedereva Jovan Beč.

Inače, Planom se, pored ostalog, opredeljuje potrebna površina za formiranje kompleksa komunalnih površina – transfer stanice i reciklažnog dvorišta za prikupljanje i selekciju komunalnog otpada grada i ostalih naselja, čime bi se rešili sadašnji problemi u ovoj oblasti, kao što je neadekvatan način prikupljanja i deponovanja, lokacija postojećeg odlagališta, nedostajući kapaciteti i drugo.

Osim na ovoj tački, odbornici su se zadržali i na onim u vezi sa poljoprivredom, ali i odluci o mesnim zajednicama u gradu, mada je rešavanje ovog pitanja, i zašto se ono uopšte našlo pred odbornicima, u stvari samo usklađivanje sa zakonskim okvirom. Posebno su bili agilni odbornici koji predstavljaju seoske i gradske rubne MZ, koji su imali niz primedbi na dosadašnji rad mesnih zajednica, od toga kako se biraju članovi saveta, pošto je to odavno postalo deo političkog nadgornjavanja, ali i njihove neaktivnosti i „nemešanja u sopstveni posao“, do toga da su same mesne zajednice razvlašćene, pošto se sve odluke donose centralizovano.

Odbornici su, mimo običaja, dosta vremena posvetili planovima i izveštajima o realizovanim aktivnostima javnih preduzeća čiji je osnivač grad. Primedbe su bile na to da je kod većeg broja ovih preduzeća poslovanje iskazano kao pozitivno, a da se kod većine pokazuju veća kreditna zaduženja. Postavilo se i pitanje relativno velikog broja zaposlenih na određeno vreme u tim preduzećima, a i odbornici opozicije i pozicije su primetili da raspravi nije prisustvovao niko od direktora ovih firmi, koji bi mogli, eventualno, da daju validne odgovore.

I ova kao i prethodne tačke, ipak je usvojena velikom većinom glasova. Tako i bilo i ostalim, uključujući i one o radnom vremenu trgovinskih zanatskih i drugih uslužnih radnji i ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Smedereva. Ona se odnosi, sudeći po vremenima koja su navedena, na neke normalne okolnosti, a ne na ove u kojima smo sada, zbog poznate situacije sa pandemijom, kada se takve odluke, u skladu sa tim, ipak donose na drugom mestu.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!