Potpisani ugovori o sufinansiranju udruženja osoba sa invaliditetom

SMEDEREVO, 12. mart 202 –  U Smederevu su danas potpisani i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom uručeni ugovori o sufinansiranju za 2021. godinu. Grad Smederevo je Odlukom o budžetu za ovu godinu za tu namenu opredelio 14 miliona dinara.

Na predlog nadležne Komisije, Gradsko veće Smedereva je donelo Odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite u 2021. godini i izvršilo raspodelu sredstava ovim udruženjima. Na javni poziv, koji je objavlјen 2. decembra prošle godine,  prijavilo se 18 udruženja osoba sa invaliditetom, koja deluju na teritoriji grada Smedereva i svih 18 je dobilo novčana sredstva prema kriterijumima i merilima koji su predviđeni Pravilnikom za izbor programa u oblasti socijalne zaštite.

– Ove godine u Smederevu izdvajamo više od 300 miliona dinara za programa socijalne zaštite, a napominjem da pored navedene podrške, grad Smederevo ova udruženja podržava i na druge načine: obezbeđivanje prilagođenog prevoza, obezbeđivanje povlašćenog javnog prevoza, kao i obezbeđivanje usluga u oblasti socijalne zaštite, a sve u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti – kazao je gradonačelnik Jovan Beč prilikom današnjeg uručivanja ugovora udruženjima osoba sa invaliditetom.

Skorašnji članci