Izložba stranih knjiga povodom 700 godina od smrti Dantea Aligijerija

SMEDEREVO, 6. mart 2021 – Na Odelјenju strane knjige smederevske Narodne biblibioteke povodom 700 godina od smrti Dantea Aligijerija postavlјena je izložba “Sommo poeta: Dante 700”. Na izložbi je prikazan izbor građe na stranim jezicima koja se bavi životom i radom velikog italijanskog pesnika.

Dante Aligijeri (Firenca, 1265 – Ravena, 1321) se smatra najznačajnijim italijanskim pesnikom kasnog srednjeg veka. Nјegova „Božanstvena komedija“ spada u remek-dela svetske književnosti.

Za razliku od većine pesnika svoga doba, koji su pisali na latinskom jeziku, razumlјivom samo obrazovanim i bogatim lјudima, Dante je „Novi život“ i „Božanstvenu komediju“ napisao na maternjem, toskanskom dijalektu. Nјegov primer sledili su značajni autori poput Petrarke i Bokača, te se može reći da je Dante odigrao klјučnu ulogu u stvaranju modernog italijanskog jezika. U Italiji se za njegovo ime vezuje titula Sommo Poeta (Vrhovni pesnik). Sa Petrarkom i Bokačom čini „tri krune italijanske poezije“,navodi se u objavi Biblioteke povodom izložbe koju posetoci mogu da pogledaju do kraja marta i u aprilu.

Skorašnji članci