Na dnevnom redu i smena zamenika predsednika SO u Velikoj Plani  

VELIKA PLANA,  3. mart 2021 – Za petak 5. mart, zakazana je šesta sednica Skupštine opštine Velika Plana u ovom sazivu. Na dnevnom redu je 21 tačka, a odbornici vladajuće koalicije, koju čine SNS, SPS i JS, podneli su predlog da Miloš Nikolić bude razrešen sa mesta zamenika predsednika Skupštine opštine. Oni predlažu da se za zamenika predsednika izabere Marija Pavlović, odbornik SNS. U Skupštinu opštine stigao je još jedan zahtev odbornika vladajućih stranaka – da se na sednici u petak Miroslav Milošević razreši dužnosti člana Opštinskog veća u Velikoj Plani, najavio je predsednik planjanskog lokalnog parlamenta Dušan Marić.

Što se građana tiče, od predloženih odluka i rešenja o kojima će 39 odbornika raspravlјati za njih je verovatno najvažnija odluka ona o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta. Krajnji cilј je da se investitori koji prave zgrade motivišu da svakom kupcu stana obezbede najmanje jedno parking mesto, što je civilizacijski standard. Dosadašnji propisi omogućavali su investitorima da umesto izgradnje parking mesta opštini uplate simboličnu taksu od samo 30.000 dinara, a da na tom mestu prave stanove.

Donošenje ove odluke i, uskoro, uvođenje službe parking-servisa, kako najavljuje Marić, omogućiće građanima koji svojim automobilima dolaze u uže gradsko područje da mnogo lakše nađu mesto za parkiranje.

Odbornici će raspravlјati i o usvajanju programa rada javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Velika Plana. Na dnevnom redu je i predlog za angažovanju revizora koji će prekontrolisati završni budžet opštine za prošlu godinu, kao i tri odluke čije bi usvajanje trebalo da pobolјša čistoću i održavanje zelenih površina u gradu i seoskim naselјima.

Skupština opštine je na jednoj od prethodnih sednica donela odluku o pokretanju postupka izmena Poslovnika o radu Skupštine opštine. Dva osnovna razloga za pokretanje ovog postupka jesu stav vladajuće SNS da pojedine odredbe poslovnika trebaju da budu jednostavnije i razumnije i da se odbornicima opozicije omogući još više vremena i još više mogućnosti da svoje stavove iznesu za govornicom Skupštine opštine. Međutim, u petak će se pred odbornicima naći predlog predsednika lokalnog parlamenta da Skupštine donese novi poslovnik. Naime, kako Marić objašnjavam prilikom rada na izmeni poslovnika, skupštinska služba je zaklјučila da je broj izmena koje je neophodno izvršiti u cilјu pobolјšanja teksta istog toliki da je mnogo opravdanije i efikasnije ići na usvajanje novog poslovnika.

Kao pretposlednja tačka dnevnog reda, razmatraće se predlog JKP „Miloš Mitrović“ da parlament ovom javnom preduzeću odobri sklapanje ugovora sa građanima o odloženom plaćanju njihovih dugova.

Foto: D.M.

Skorašnji članci